ศึกษา วิจัย พัฒนา พืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ศูนย์บูรณาการความรู้กัญชาเพื่อการแพทย์(CKC)

เป็นศูนย์ที่ต้องการช่วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง,ทางศูนย์ต้องการที่จะเป็นหน่วยที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่สนใจในธุรกิจกัญชาทุกมิติ
 • มีเครื่องหมายใบกัญชา 7 แฉกเป็นสัญลักษณ์ ภายในใบกัญชามีเครื่องหมายการแพทย์สีเขียวประดับกัญชา
 • ใต้ใบกัญชามีธงชาติไทยคาด ภายในธงชาติมีออักษรย่อภาษาอังกฤษ CKC
 • ใต้สัญลักษณ์มีชื่อเต็มภาษาไทย ศูนย์บูรณาการความรู้กัญชา และชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Cannabis Integrated Knowledge Center

 • อ่านเพิ่มเติม เรียนรู้กับเรา

  มหัศจรรย์ กัญชา  ภาพประกอบวัตถุประสงค์ของ ckc
  ภาพส่วนหัวเรื่องวัตถุประสงค์

  เพื่อเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนและเป็นแบบอย่างของการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างแท้จริงเป็นการดำเนินการต่อยอดเพื่อให้ครบวงจรโดยตั้งต้นจากการเพาะปลูกกัญชาแบบ Medical Grade และใช้ระบบที่ทันสมัยในการควบคุมการวิเคราะห์สารสำคัญในกัญชา การสร้างผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาระดับ Medical Grade ที่ทางศูนย์ฯ ทำการเพาะปลูกเองและการนำยากัญชามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์แบบองค์รวมทั้งร่วงกายและจิตใจและตอบโจทย์ปัญหาทางการแพทย์อย่างแท้จริง

  ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้
  สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ในการใช้งานทางการแพทย์
  จัดสรรนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิ์ภาพให้ทัดเทียบ
  การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เหมาะสมในการใช้ยาอย่างถูกต้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  เป้าหมายของเรา


  Sustainable Farming

  Improve Healthcare

  Innovation

  Community Development
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  "ศุภชัย" แจงร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง แนวทางชัดเจนเพื่อการแพทย์-สุขภาพ

  นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ชี้แจงกรณีที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไม่เห็นด้วยในการใช้กัญชาเชิงเศรษฐกิจ ว่า ในฐานะอดีตประธานกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง นโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบัน .. อ่านต่อ ..

  ประเภทข่าว : ทั่วไป
  หารือสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพืชกัญชา กัญชงทางการแพทย์ ณ ศูนย์วิจัยซินโคตรอน
  หารือสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพืชกัญชา กัญชงทางการแพทย์ ณ ศูนย์วิจัยซินโคตรอน

  เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.มานะ กำจรตรีโรจน์ รองประธานศูนย์บูรณาการความรู้กัญชา และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ วางแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพืชกัญชา กัญชงทางการแพทย์ โดยมี ดร.กาญจนา ธรรมนู ให้การต้อนรับ .. อ่านต่อ ..

  ประเภทข่าว : ประชาสัมพันธ์
  “เศรษฐา” สั่งกัญชาต้องทางการแพทย์เท่านั้น
  “เศรษฐา” สั่งกัญชาต้องทางการแพทย์เท่านั้น

  นายกฯ ย้ำ ชัดเจนแนวคิดนำกัญชามาใช้เพื่อทางการแพทย์เท่านั้น .. อ่านต่อ ..

  ประเภทข่าว : ทั่วไป
  อ่านข่าวทั้งหมด
  โรงพยาบาลและเครือข่ายของ CKC